You are here

Asosiy ko‘rsatkichlar, shu jumladan, sohaning holati va uning rivojlanish dinamikasini tavsiflaydigan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish to‘g‘risida ma’lumotlar

2016 yilning 12 oyligi yakunlari

O'zbekiston Moliya vazirligi xabarlariga ko'ra, respublikamizdagi ko'plab  sug'urta kompaniyalari sug'urta  mukofotlari bo'yicha ijobiy natijalarga erishishdi.  Ijobiy  ko'rsatkichilar faolit yuritayotgan 31ta sug'urta kompaniyasidan 26 tasida qayd etildi.

2016 yil 12 oyligi yakunlari bo'yicha  dastlabki 3 ta pozitsiyani  “Uzagrosug'urta” AJ (20,6%),  “O'zbekinvest” EIMSK (15,0%) va " Kafolat Sug'urta kompaniyasi" AJ (10,9%)   band qildi.  To'rttinchi va beshinchi o'rinlarni  "Alfa Invest" (5.6 %) SK va "Alskom" (5,6%) SK  egalladi. 

Dastlabki 3 ta yetakchining  bozordagi konsentratsiyalashuv darajasi 46,5% ni tashkil qildi.  Ro'yxat boshida turgan 5 ta kompaniya bo'yicha mazkur ko'rsatkich 57,7% ga  teng bo'ldi. Yetakchilar TOP-10 ga kirmagan  sug'urta kompaniyalar hissasi 2,7% dan 0,3% gacha bo'ldi.

2016 yilning 12 oyligi yakunlari

Bozor yetakchilari: mukofotlar bo'yicha:

Kompaniya Belgisi
O'zagrosug'urta 20.6%
EIMSK "O'zbekinvest" 15.0%
Kafolat 10.9%
Alskom 5.6%
Alfa invest 5.6%
Gross Insurance 5.3%
O'zbekinvest Hayot 5.2%
Asia Inshurans 4.7%
Kapital Sug'urta 3.8%
Temiryo'l Sug'urta 3.1%

 

Bozor yetakchilari: to'lovlar bo'yicha:

Kompaniya Belgisi
O'zagrosug'urta 22.5%
O'zbekinvest Hayot 15.6%
Kafolat 13.4%
EIMSK "O'zbekinvest" 11.5%
New Life Insurance  8.5%
Kapital Sug'urta 4.4%
Asia Inshurans  3.9%
Alskom 3.6%
Alfa Invest  3.6%
Alfa Life  2.5%

 

“UzReport” axborot agentligi

16.03.2017