You are here

Asosiy ko‘rsatkichlar, shu jumladan, sohaning holati va uning rivojlanish dinamikasini tavsiflaydigan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish to‘g‘risida ma’lumotlar

2016 yilning 9 oyligi yakunlari

O'zbekiston Moliya vazirligi xabarlariga ko'ra, respublikamizdagi ko'plab  sug'urta kompaniyalari sug'urta  mukofotlari bo'yicha ijobiy natijalarga erishishdi.  Ijobiy  ko'rsatkichilar faolit yuritayotgan 31ta sug'urta kompaniyasidan 26 tasida qayd etildi.

2016 yil 9 oyligi yakunlari bo'yicha  dastlabki 3 ta pozitsiyani  “Uzagrosug'urta” AJ (23,4%),  “O'zbekinvest” EIMSK (11,8%) va " Kafolat Sug'urta kompaniyasi" AJ (11,1%)   band qildi.  To'rttinchi va beshinchi o'rinlarni  "Alfa Invest" (6.3 %) SK va "Alskom" (5,5%) SK  egalladi. 

Dastlabki 3 ta yetakchining  bozordagi konsentratsiyalashuv darajasi 46,3% ni tashkil qildi.  Ro'yxat boshida turgan 5 ta kompaniya bo'yicha mazkur ko'rsatkich 58,1% ga  teng bo'ldi. Yetakchilar TOP-10 ga kirmagan  sug'urta kompaniyalar hissasi 3% dan 0,01% gacha bo'ldi.

2016 yilning 9 oyligi yakunlari

Bozor yetakchilari: mukofotlar bo'yicha:

Kompaniya Belgisi
O'zagrosug'urta 23.4%
EIMSK "O'zbekinvest" 11.8%
Kafolat 11.1%
Alfa invest 6.3%
Alskom 5.5%
O'zbekinvest Hayot 5.1%
Asia Inshurans 4.5%
Gross Insurance 4.5%
Kapital Sug'urta 4.2%
Ingo Uzbekistan 3.0%

 

Bozor yetakchilari: to'lovlar bo'yicha:

Kompaniya Belgisi
O'zagrosug'urta 22.0%
O'zbekinvest Hayot 16.0%
Kafolat 13.5%
EIMSK "O'zbekinvest" 10.7%
New Life Insurance  8.4%
Kapital Sug'urta 4.8%
Asia Inshurans  4.4%
Alfa Invest  3.7%
Alskom 3.5%
Alfa Life  2.5%

 

“UzReport” axborot agentligi

15.12.2016