You are here

«O’zbеkinvеst» EIMSK Ijroiya qo’mita majlislari

2017 yil 6 oylar

                        ( fayl    ispolkom_6_2017.doc   (.docx, 160 Кb) )

2017 yil 3 oylar

                        ( fayl    ispolkom_3_2017.doc   (.docx, 210 Кb) )

2016 yil 12 oylar

                        ( fayl    ispolkom_12_2016.doc   (.docx, 1 Mb) )

2016 yil 9 oylar

                        ( fayl    ispolkom_9_2016.doc   (.doc, 110 Kb) )

2016 yil 6 oylar

                        ( fayl    ispolkom_2016_6.doc   (.docx, 1.8 Mb) )

2016 yil 1 choragi  

                        ( fayl    ispolkom_2016_3.doc   (.docx, 110 Kb) )

2015 yil 12 oylar 

                        ( fayl    ispolkom_2015_12.doc   (.doc, 170 Kb) )

2015 yil 9 oylar           

                        ( fayl    ispolkom_2015_9.doc   (.doc, 160 Kb) )

2015 yil 6 oylar           

                        ( fayl    ispolkom_2015_6.doc   (.doc, 221 Kb) )

2015 yil 1 choragi       

                        ( fayl    ispolkom_2015_3.doc   (.doc, 251 Kb) )

15.09.2017