You are here

Davlat xizmatlari va uning huquqiy asoslar

 

1. Куткарув хизматлари ва куткарув тузилмалари куткарувчиларининг хаёти ва соглигини мажбурий сугурта килиш (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 22 iyundagi 166-son qaror).

 

2. Давлат суд экспертларининг хаёти ва соглигини давлат томонидан мажбурий сугурта килиш (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 28 dekabrdagi 321-son qaror).

 

3. Ташувчининг фукаролик жавобгарлигини мажбурий сугурта килиш (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 15 sentyabrdagi 266-son qaror).

 

4.Harbiy xizmatchilar va harbiy majburiyatli shaxslarning, oddiy askarlar hamda boshliqlar tarkibiga kiruvchi shaxslarning va soliq qo'mitasi xodimlarining davlat majburiy shaxsiy sug'urtasining shartnomasini imzolash (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 26 yanvardagi 38-son qaror) 

 

5. Xavfli ishlab chiqarish ob'ektida avariya yuz bergan taqdirda boshqa shaxslarning hayoti, sog'lig'i va (yoki) mol-mulkiga hamda atrof muhitga zarar etkazganlik uchun fuqarolik javobgarligining majburiy sug'urta polisini berish (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 10 dekabrdagi 271-son qaror)

 

6.Ob'ektlarni davlat mablag'lari va hukumat kafolati ostidagi kreditlar hisobiga barpo etishda qurilish tavakkalchiliklari bo'yicha majburiy sug'urta berish (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 20 dekabrdagi 532-son qaror)

 

7. Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta  qilish (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009 yil 24 iyundagi 177-son qaror)

 

8. Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urtasi bo'yicha sug'urta polisini berish (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008 yil 24 iyundagi 141-son qaror)

14/06/2016